آزمون انگلیسی

نتایج جستجو برای عبارت :

آزمون انگلیسی

 
نقوش پیراهنی آبی
 
برای من همیشه بن بستی ست
با دیواره های تا آسمان بلند و
دعایی گیر افتاده در ناودان خشک
سرشاخه ی چنار پیر و
ابر بی سایه ی پف کرده از خواب
طولانی نیمروز بی باران و
کابوس رویای مژه های بلند سیاهت
که بسته می شود
برای من همیشه از دیدارها بن بستی
ست بی سایه و
پاییز زرد مه گرفته ی خاطراتی مبهم
و
سایه ی غریب عابری بر نقوش پیراهنی
آبی و
برو
برو
برو

 
 
  
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها