آهنگ اجه سچکین فیدی

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ اجه سچکین فیدی

پرسشنامه احساس مثبت به همسردانلود پرسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع مورد استفاده. هدف این پرسشنامه ستجش احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به یکدیگر است .
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها