آهنگ خارجی اولالید اولالید

نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ خارجی اولالید اولالید

عاشقانه های من و خدا
.
از میان همه شغل های جهان .
عاشقی را برگزیدم .
که شغلی تمام وقت است .
کارفرمایی به جز خداوند ندارم .
و‌همکارم با درخت که می روید .
و با خورشید که می تابد .
و با زمین که می گردد
همه روزها، روز عشق است .
و‌ نه پنج شنبه ها تعطیلم .
و نه جمعه ها
شغلم حقوق ثابتی ندارد.
 بیمه و بازنشستگی هم؛.
اما تا بخواهی مزایا دارد
و چه مزیتی از آن بالاتر .
که کارمند کوچکی باشی .
در سازمانی که خدا اداره اش می کند
✍عرفان نظر آهاری
م
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها