اهمیت رزم دردشت کویر

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت رزم دردشت کویر

طرح های قابل سرمایه گذاری
در مجموعه پتاس پنج زون برای طراحی عملکردهای گردشگری در نظر گرفته شده است . با توجه به پتانسیل های موجود در سایت ، این پنج ناحیه با عناوین مختلف نامگذاری شده و عملکرد های متناظر با آن ها در این نواحی قرار داده شده است .
 
1- آبشار در کوير 
2- تفریح در کوير
3- هنر در کوير
4-  ورزش در کوير
5- طبیعت در کوير
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها