اهمیت ضرورت رزم در دشت کویر

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت ضرورت رزم در دشت کویر

شرکت چیست؟


شرکت چیست؟
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
شرکت یا کمپانی (Company)  به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها است.
بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین
متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز
می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی
است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم
می‌کنند.ش
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها