اهمیت ضرورت پدافند سایبری درمقابلهبا جنگسایبری دشمنان

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت ضرورت پدافند سایبری درمقابلهبا جنگسایبری دشمنان

خــــــداحافظ ای کوفه ای شهر غم که در کام من ریختی زهر غم بیا ای فروغ شهادت بیا نجات علی ای شهادت بیا که شام علی گشته دیگر سحر به شامم کسی آفتابی نداد سلام علی را جوابی نداد خدایا زکارم گره وا شده خدایا دلم تنگ زهرا شده که امشب روم نزد پیغمبر خــــــداحافظ ای کوچه های خموش نیاید دگر نان و خرما به دوش خــــــداحافظ  


  ای سجده گاه علی  که مانده نگاهت به راه علی خداحافــــــظ ای ماجـــرای فدک خداحافـــظ ای نـــان خشک و نمک خــــــداحاف
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها