اهمیت وضدورت مقا بله با جنگ سایبری

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت وضدورت مقا بله با جنگ سایبری

در فیلم" short term 12" قسمتی از فیلم، داستانی تعریف میشه که این داستان اینه: اختاپوس تنهایی در اقیانوس زندگی میکرد. روزی ه ای به او نزدیک میشه و میگه: دوست داری با هم دوست شیم؟ 
اختاپوس خوشحال میشه که قراره دوستی داشته باشه و میگه باشه. 
ه میگه اما یه شرط دارم. 
اختاپوس میگه: چی؟ 
ه میگه: که یکی از بازوهاتو بدی بخورم.
اختاپوس به بازوهاش نگاه میکنه و میگه من که بازو زیاد دارم خب ایرادی نداره، یکیش مال تو.
ه بازوی اختاپوس رو خورد و دوستی او
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها