اهمیت وضرورت پدافندسایبری درمقابل با جنگ سایبری دشمنان چیست

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت وضرورت پدافندسایبری درمقابل با جنگ سایبری دشمنان چیست

واقعیت آن است که حامد خضری پنجمین شهید یکشنبه غزه در حالی طی عملیاتی هدفمند به شهادت رسید که پیش از این و در سال گذشته در قالب جنگی روانی از سوی لیبرمن درلیست "گروههای تروریستی" رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود. حداکثر استفاده امروز اسرائیل از نام این شهید تلاش برای توجیه جنایت های دو روزه این رژیم در غزه است.نتانیاهو در سایه تلاش برای جایگزین کردن خطری موهوم به نام ایران به جای رژیم صهیونیستی بر آن است تا از هر بهانه ای برای مرتبط کردن مس
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها