اهمیت وضرورت پدافند سیبری درمقابله با جنگ سیبری دشمنان

نتایج جستجو برای عبارت :

اهمیت وضرورت پدافند سیبری درمقابله با جنگ سیبری دشمنان

آدم وقتی کار ثابت ندارد و پروژه ای کار می کند، ممکن است چند ماه هیچ کاری نداشته باشد اما در عوض چند ماه مجبور باشد فشرده کار کند. برای من هم این اتفاق چند بار افتاده است. آخرینش همین چند ماه پیش شروع شده بود. 
بهار را با یک سفر عالی و البته حال روحی نچندان خوب تمام کرده بودم. تابستان با حال روحی نسبتا بد،بی کاری و عبور از سی سالگی گذشت و درست آخر تابستان برای همکاری با یک  پروژه دعوت شدم. کار از سی و یک شهریور ماه کلید خورد.
قصه پروژه چه بود؟ ساخت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها