اهنگ ديگه خلاف نكمه دادا هرگز

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ ديگه خلاف نكمه دادا هرگز

حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) می‌فرمایند: زیرکترین مردم کسی است که علم دیگران با علم خود جمع کند».
علم، آن است که از بدیهی ترین معلومات حضوری که همان اطّلاع ما از وجود
خودمان باشد و معلومات دیگری که به دنبال آن می آید، یکی یکی به معلومات
حصولی برسیم و در هر مرحله معلومات قبلی را با تمام تعداد جایگشت‌هایی که
می تواند داشته باشد، به معلومات قبلی بیفزاییم. اینکه: من هستم، حال که هستم از کجا آمده‌ام؟ اگر خودم خودم را به وجود آورده‌ام، از این
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها