اهنگ زمونه جاجول نباش

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ زمونه جاجول نباش

#تلنگر

دیدید در بعضی آگهی ها میگن

#کافیست_فقط_یکبار_امتحان_کنید

#قرآن_کتاب_آسمانی

این مورد رو بیش از یک آگهی جدی بگیرید و
واقعا کافیست یکبار امتحان کنید و
قران رو با ترجمه بخونید و جواب یک عمر سوالات زندگیتون رو از خدا پاسخ بگیرید

با عمل به توصیه های خود خدا عاقبت بخیر دنیا و اخرت میشید
کاستی ها و مشکلات دنیا اذیتتون نمیکنه و
 عبادت هاتون رو با عشق به خدا انجام میدین نه اینکه رفع تکلیف بکنید
 هم برا زندگی مادی و دنیاتون نسخه داره هم برا دنی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها