اهنگ مامان قدوبالای نازت بگردم

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ مامان قدوبالای نازت بگردم

همان طور که قبلا خواندیم در راه ثبت برند، پس از تصمیم گیری در مورد
انتخاب نام علامت مورد نظر و اقدام برای ثبت برند و تکمیل مدارک مورد نیاز و
ارائه آن، حدودا 45 تا 120 روز زمان می برد تا کارشناسان ثبت برند در
اداره مالکیت معنوی نظر فنی و تخصصی خود مبنی بر قابل ثبت بودن برند مورد
تقاضا را بصورت رسمی اعلام نمایند. با توجه به وضعیت ادارات دولتی در
ایران، تعیین زمان کلی ثبت برند بسیار سخت است. بنابراین برای برآورد دقیق
زمان لازم برای ثبت برند، بهت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها