اهنگ 29 یاشی وار حله گتمیب اره

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ 29 یاشی وار حله گتمیب اره

‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‍‌╭✹•••• 
 ‿ ╯
#تلنگر
میخ طویله های اسارت
 عیسی مسیح را دوست می دارم.
مردی جوان که در سی سالگی به خاطر باورهایش به صلیب کشیده شد.
عیسی مسیح را نه گردن زدند نه تیرباران کردند ونه حلق آویز
با دوتا میخ طویله توی کف دستش
اورا به صلیب کشیدند
میخ طویله های عیسی مسیح آهنی وقابل لمس بود
هرکسی می توانست آن ها را ببیند وببیند که چگونه مسیح روی صلیب ذره ذره آب می شود
؛
دراین کریسمس به میخ طویله های نامرئی فکر می کنم به میخ طویله ه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها