اینستاگرام شروین حاجی آقاپور

نتایج جستجو برای عبارت :

اینستاگرام شروین حاجی آقاپور

از فانتزیهام این بود کهسه تا خروس داشتم:یکی سفید با دم سبز، یکی قهوه‌ای روشن ای زرد، یکی هم حنایی؛اسم یکیشو میذاشتم سروش، اون یکی رو رافائیل، اون یکی رو هم هاتف.***قیمت گل صد تومنی می‌رود که از صدهزار تومن بالاتر بروددر حذف چهار صفر از پول ملّی تعجیل کنید!***به نظرتون یه نون تازه زیر آسمان، به همراه زمین و زمانروی هم چند ضلع میشه؟***اگر در گام دوّم به شرایط اوّل انقلاب بازگشته‌ایممصداق بازرگان و بنی‌صدر کدام است؟***می‌گویند: ابرو را کو
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها