این سکوت پره درده که منو دیونه کرده

نتایج جستجو برای عبارت :

این سکوت پره درده که منو دیونه کرده

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلیدانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی، در قالب فایل Word، شامل 40 گویه، همراه با روایی و پایایی، نحوه نمره دهی و تفسیر و فهرست منابع. اين پرسشنامه، ابتکار و نوآوری در شغل اندازه گیری می نماید. پرسشنامه حاوی ۶ سؤال بوده، تک مولفه ای است و در آن با استفاده از شیوه استاندارد .
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها