ای قیز گطمه آرالی

نتایج جستجو برای عبارت :

ای قیز گطمه آرالی

کافه‌اي، بزرگ بود. با شیشه‌هاي بلند رو به خیابان و سقف بلند. دیوارهايی به رنگ سبز مغز پسته‌اي و صندلی‌هاي راحت.‌راستی ببخشید،کافه نبود. رستورانی بود که فست فود می‌فروخت‌. فضاي رنگی و پرنورش، با کنده‌هاي چوبی که دکور را کامل کرده بود، جان می‌داد براي نشستهاي دوستانه. براي اينکه با دوستی چندین ساله بنشینی و از همه چیز حرف بزنی.
می‌شد حین نگاه کردن به آتش بازی که آشپز با ماهیتابه و گوشت، راه انداخته بود با دوستت از رنج و شادی که دیشب کشیده
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها