بابا قدو بالای ناز بگردوم

نتایج جستجو برای عبارت :

بابا قدو بالای ناز بگردوم

من یک محجبه ام. لطفا مرا مسخره کنید.
همانگونه که :
نوح را مسخره کردند. (هود11)
موسی را مسخره کردند. (شعراء26)
پیامبر قوم عاد را مسخره کردند. (احقاف46)
و در یک کلمه مسخره شدن،
تنها شکنجه ی مشترکی بود که همه ی پیامبران آن را تجربه کردند. (حجر15)سخت ترین شکنجه ای که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) وارد آمد.
تا آن که خدا برای دلجویی رحمه للعالمین اینگونه فرمود:
اگر تو را استهزا کنند نگران نباش،
پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند. (انعام 6 ، رعد 13 ،
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها