باطل سحر قوی فوری

نتایج جستجو برای عبارت :

باطل سحر قوی فوری

امام حسین (ع) : آیا نمی بینید که به حق عمل نمی گردد و از باطل دست نمی
کشند اکنون باید هر انسان مومنی که در راه خدا گام بر می دارد به دیدار خداوند
مایل باشد و به جهاد در راه خدا بشتابد من هم اکنون مرگ را جز سعادت و زندگی با
ستمگران را جز مایه دلتنگی نمی بینم.
و اندر آنجا که باطل امیر است و اندر آنجا که حق سر به زیر است و اندر آنجا
که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است راستی زندگی ناگوار است مرگ بالاترین
افتخار است، و اندر آنجا که از ظلم و بیداد می کشد
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها