تصویر در مورد روز معلم

نتایج جستجو برای عبارت :

تصویر در مورد روز معلم

مصداق های با شکوه اخلاص
اخلاص امام خمینی رحمه الله
نمونه ای از اخلاص امام این بود که هرگز دوست نداشت در معابرعمومی طوری ظاهر شود که عده ای دور و بر ایشان را بگیرند. تاآنجا که ممکن بود، سئوالات طلبه هارا در خانه خود جواب می داد و پس از آنکه از کلاس درس خارج می شد، مسیر خلوتی را که معمولا کوچه های منتهی به منزل بود، انتخاب می کرد و به منزل می آمد. بارها دیده می شد که بعد از درس، عده ای از آقایان که دوست داشتند همراه امام حرکت کنند، به دنبال ایشان ر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها