تفاوت میان ترانزیستور13007hوترانزیستور .دی.13007درچیه

نتایج جستجو برای عبارت :

تفاوت میان ترانزیستور13007hوترانزیستور .دی.13007درچیه

علت تفاوت قیمت فاکتور های مختلف
 
علت تفاوت قیمت به دلایل زیر می باشد
1-برند پروفیل مورد استفاده
2-یراق مورد استفاده ترک یا المان
3-نوع یراق لولای خالی یا تنظیمی
4-گالوانیزه به کار رفته درتمام پروفیل فریم -سش -مولیون وقطر آن 1-1.25-1.5
5-جوش بکار رفته در پروفیل و دقت در ساخت
6-مواد مصرفی در عایقکاری
7-کیفیت شیشه باتوجه به چسب به کار رفته وگاز تزریق شده
8-نصب درست پنجره توسط افراد کاردان

در صورت تغییر هرکدام از ایتم ها بالا و در نظر نگرفتن استاندارد تول
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها