تومگر خبر نداری که به سینه دل نمنده

نتایج جستجو برای عبارت :

تومگر خبر نداری که به سینه دل نمنده

مهران عزیزم!
اول، ببخش که این نامه را با اسم تو شروع می‌کنم
هرچند که کلماتی که خواهم نوشت هیچ ربطی به تو ندارند! نامِ تو را آوردم
چون تصورِ حضور تو کلماتم را گرم می‌کند، گویی صدای من به گوش تو می‌ریزد و
از دهانِ تو (دهانِ دوباره‌ی تو) منعکس می‌شود و باز به گوش خودم
برمی‌گردد. (از همانجا کامد آنجا می‌آید.)
دوم، من سندرم بیداری
مزمن دارم. سالهاست که این مرض را مثل علامتی به دوش می‌کشم، گویی داغِ
گناهانِ پدرانم، و گناهانِ تمام نسل‌های بشر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها