حالا خط بکشیم ب دور خلاف

نتایج جستجو برای عبارت :

حالا خط بکشیم ب دور خلاف

نشست خبری مسئولان جدید ستاد مرکزی: احیا امر به
معروف و نهی از منکر، برگزار شد و مسئولین گقتند که آنها ستاد احیا هستند نه عامل
اجرا، زیرا اجرا وظیفه همه است ولی، آنها فراموش کرده، باید یاد آور شد. اکنون نیز
یاد آوری می شود که: ابتدا باید منکر اصلی برطرف شود! بزرگترین منکری که مادر همه
منکر ها است. زیرا طبق ماده 16 قانون حمایت از: آمران به معروف و ناهیان از منکر،
این وظیفه همگانی است. باید دانست که خلاف شرع برای همه روشن است. [ادامه مطلب را در این
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها