خلاف نکرده دادا هرگز

نتایج جستجو برای عبارت :

خلاف نکرده دادا هرگز

آدمها با خودشون و زندگی هاشون چکار می کنند؟ من با زندگیم چکار کنم؟ سخت ترین کار تو دنیا روبرو شدن آدم با خودش، با زندگیشه، با چیزهایی که درست کرده و وای به اون روزی که بفهمه هیچ چیزی درست نکرده فقط خودش و خودش و یه هیچ کامل اطرافش درست کرده.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها