خواهر آلفرودو در پیمان دوستی

نتایج جستجو برای عبارت :

خواهر آلفرودو در پیمان دوستی

و من آماده ام برای استغاثه.
و جعلة بک استغاثی                    و بدعائک توسلی
زبانم باز می شود و تند تند می شمارم تمام لحظه های نبودت را در لابه لای دل مشغولی های ریزو درشت روزهایم
وای وای چه بی شمار شد لحظه هایی که گمت کرده ام
می شمارم و تو گوش می کنی
من غیر استحقاق لاستماعک منّی
بی آنکه مستحق باشم که مستمع نجوای من باشی
یا مقلب القلوب              یا منور القلوب                   یا دائم الطف
تاریکی های سحر چه دور برگردان خوبی است بی س
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها