دانلود آهنگ اگر مسیحی به موسی تون قسم

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ اگر مسیحی به موسی تون قسم

#یک_لحظه_سکوت_قدری_تامل
#تلنگر
#عدالت #خداوند کجاست؟ 

اگر ما باشیم و فقط این دنیا ، با اینهمه کودک کشی و جنایتهای باور نکردنی فقط میتوان گفت ، ناعدالتی موج میزند و تقریبا هیچ چیزش عادلانه به نظر نمیرسد.
✅از خانواده ای که در آن #زندگی میکنیم تا محل جغرافیایی، شرایط فیزیکی، قیافه ، استعداد و ثروت و همه چیز ناعادلانه پخش شده است! 

✅ اما به نظر شما قرار است انسان با دخالت مستقیم #خدا، ظلم نکند؟ مثلا اگر انسان با اختیار خود بمب بیاندازد و خدا به خ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها