دانلود آهنگ هاى شروين حاجى آقا پور

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ هاى شروين حاجى آقا پور

 
 
 
همانطور که میدانید ذهن ما از 2 بخش تشکیل شده است:
ضمیرخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه
هدف اصلی این پکیج ضمیر ناخودآگاه است. تکنیک استفاده شده در این پکیج پیام پنهان است. در این تکنیک جملات تاکیدی مثبت برای تغییر باورها در مورد پول بیان میشود که همراه یک موسیقی آرامش بخش ارایه میشود. هدف اصلی ضمیر ناخودآگاه است پس ضمیر خودآگاه جملات را به وضوح متوجه نمیشود در نتیجه تاثیر پکیج چند برابرمیشود.این پکیج  از تکنیک پیام پنهان subliminal message ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها