دانلود اهنگ ترکی سن شیشرسن قینانا

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ ترکی سن شیشرسن قینانا

 
تاراج باد
 
دریغ که شب بی پایان به سپیده نمی
انجامد
و نفس های فانوس به پت پتی جان
فرسا چنگ انداخته است
به تنهایی شبح گون سایه ام بر
دیوار که خیره می شوم
سنگینی غربتی عذاب آلود مرا به کنج
تاریک کلبه ام می خواند
که خاموشی فانوس مرگ سایه ایست
همراز من
در این متروکه شهر بی آوار
همزاد من
دریغ که در این شب بی پایان حتی
ستاره ای نیست
که چشمک ن دانه های فریبی را در
این ظلمت به بار آرد
غریو بادی هیولا مانند به پنجره می
کوبد
زوزه ی پلنگی به مهتاب خیره
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها