دانلود اهنگ حسین رضایی اره خط بکشیمه خط قرمز

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ حسین رضایی اره خط بکشیمه خط قرمز

حذف محدودیت تعداد دروس معارف قابل اخذ در نیمسال دوم 98-97 پیام نور به گزارش خبر گزاری دانشگاه پیام نور:  نظر به هماهنگی بعمل آمده در سازمان مرکزی به استحضار می رساند تمام دانشجویان ترم آخر مجازند کلیه واحدهای باقیمانده از دروس معارف را در ترم آخر اخذ نمایند.دانشگاه پیام نور در بخشنامه ای جدید، اعلام کرده تمامی دانشجویان پیام نور که نیمسال دوم 98-97 ترم آخر تحصیل آنهاست، در صورتی که حداکثر 4 عنوان از گره معارف آنها باقیمانده است می توانند د
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها