دانلود اهنگ خلاف نکامبه دادا هرگز

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ خلاف نکامبه دادا هرگز

فرستاده شده توسط مهستی در تلگرام:
نقل سخن دیگران به معنای تأیید آن نیست.
افسانه ای به نام عظمت ایران باستانفضای قرن معاصر آن قدر در سیطره نژادپرستی و میهن پرستی است که کتاب تاریخ و اخلاق را نیز باید بر اساس این تعصبات کثیف نوشت.ناپلئون کبیر، داریوش کبیر، کوروش کبیر، صدام کبیر و . و کم کم خواهیم شنید ترامپ کبیر و نتانیاهو کبیر و . .جرأت نمی کنی بگویی مستند کتاب سوزی ایرانیان توسط اعراب پا درهواست؛ قصه ای که تا صدها سال در هیچ کتاب تاریخی ذکر ن
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها