دانلود سریال دخترم قسمت ۷۴

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود سریال دخترم قسمت ۷۴

اینک جنون اینک بیابان اینک موج! آنچه از من زاییده می‌شود همان است که مرا می‌زاید کلمات من جنونِ جهان‌اند که بر سرم آوار می‌شود: علف بر سر خود می‌روید و آب از سر خود می‌گذرد باد خود را به دور می‌فکند و آینه در خود می‌رقصد.آنچه از من زاییده می‌شود همان است که مرا زاییده‌است.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها