دعای قدوبالا

نتایج جستجو برای عبارت :

دعای قدوبالا

عاجزانه دنبال کار نگردیمعاجزانه دنبال پول و درآمد نباشیمشادمانه جستجو کنید، یعنی از سپاسگزاری لبریز باشید.به دعاي خود ایمان داشته باشید که خواسته خود را می طلبید،به خیر و برکت و فراوانی این دنیا ایمان داشته باشید .وارد هر کاری نشوید، به کاری که دوست دارید داشته باشید عشق داشته باشید تجسمش کنید و باور داشته باشید که به دستش خواهید آورد.شما مخلوقات قدرتمند ی هستید عاجز نیستید شما نمادی از شکوه و عظمت خداوند هستید.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها