دیگه خلاف نکندم دادا

نتایج جستجو برای عبارت :

دیگه خلاف نکندم دادا

من هفده ساله هستم. یعنی طبیعتاً نمی‌توانم به واسطه‌ی تجربه درک صحیحی از گیرودار سال هشتادوهشت داشته باشم. از طرفی تحقیق درباره‌ی اتّفاقی در گذشته‌ی نزدیک معمولاً نتیجه‌بخش نیست؛ که داغ راویان تازه‌ست و تعدّد روایات بسیار. پس تعیین موضع‌ام را درباره‌ی تقلّب شدن/ نشدن در انتخابات آن سال را موکول کرده‌ام به چندین سال دیگر. 
پس لابد نباید این‌گونه از دیدن آن عکس دونفره و آن فیلم نماز منقلب می‌شدم. امّا دیگر از چهره‌ی میرحسین برنم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها