رزم در کویر چه اهمیتی دارد

نتایج جستجو برای عبارت :

رزم در کویر چه اهمیتی دارد

 ورزش در کوير
سایت مورد نظر : مزرعه بهشتی
این مجموعه  230000مترمربع مساحت دارد. این سایت را با عنوان ورزش در کوير» نامگذاری کرده و عملکردهای مانند ایستگاه ورزشی و فضای سبز ، زمین ورزش های رسی در مقیاس وسیع برای مسابقات (فوتبال و والیبال ساحلی ) ، زمین تیراندازی با کمان و تنیس ، پیست موتورسواری ، کارتینگ و آفرود ، استخر و فضای بازی سرپوشیده برای آن در نظر گرفته ایم .
 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها