رمان مالک قلب تیکه پارم

نتایج جستجو برای عبارت :

رمان مالک قلب تیکه پارم

1.       دستور قرآن در ارتباط
با معاشرت با مردم چیست؟ ص 20
2.       چهار مورد از سخنان
امام علی (ع) در رابطه با قرآن را بنویسید.
3.       آیه فلینظر الإنسان
إلی طعامه» را ترجمه کرده و نکات آن را بیان کنید.
4.      تفاوت قرآن با دیگر
کتاب ها چیست؟ ص 29
5.      آیه إِذْ قالَ
لِأَبیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی‏ أَنْتُمْ لَها عاکِفُون‏» را
ترجمه کرده و پیام های آن را بنویسید.
6.      در قرآن کریم،
رستگاران دارای چه ویژگی هایی هستند؟ ص 41
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها