سخنان خسرو شکیبایی

نتایج جستجو برای عبارت :

سخنان خسرو شکیبایی

داستان
خسرو انوشیروان (1) و مرد کفشگر را درشاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بارها
خوانده ایم و از زبان بزرگان بارها شنیده ایم، اما هیچ در آن اندیشیده
ایم؟. این یک روایت ساده و احتمالا تمثیلی از فردوسی شاعر اساطیری است!  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها