سریال چینی تفویض خدایان

نتایج جستجو برای عبارت :

سریال چینی تفویض خدایان

خلاصه داستان:
سلسله شنگ بزرگ سال‌ها در مسند قدرت بوده است اما اینک خدايان از امپراطور جدید دل چرکین گشته‌اند. امپراطور، به جای تسلیم در برابر اراده خدايان به بهای اسارت مردمش، تصمیم می‌گیرد که یوغ خدايان را دور انداخته و انسان‌ها را آزاد سازد. هر چند، نه تنها خدايان بلکه رقیبش، ژوی جوان نیز که به خاطر اهدافش سرسپرده خدايان شده است، در برابرش قرار خواهند گرفت! سرنوشت سلسله شنگ، خیر، سرنوشت بشریت در گرو
ادامه مطلب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها