ضرورت واهمیت رزم دردشت وکویر

نتایج جستجو برای عبارت :

ضرورت واهمیت رزم دردشت وکویر

امروز عصر رفتم لباسشویی_رختشویخانه_خوابگاه(یه جایی که کلی اتاقک شبیه حمام داره که هر شخص میره تو یکیش و لباساشو میشویه) از بدو ورود تو سالن متوجه شدم دوتا خواننده داریم امروزبعضی وقتا جالبه و حرفی نیست ولی گاهی آدم حوصله نداره به آواز و آهنگ دیگران گوش بده و مثل امروز من؛ حتی حوصله نداره بگه ساکتش کننتازه اگه طرف وسط صدای اب و اهنگ و غیره، صدای تذکر منو بشنوه.
خلاصه
یه فکری به دهنم رسیدبه خودم گفتم به همون اندازه که اون حق خودش دونسته صدار
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها