عرق تویی چهار لیتری

نتایج جستجو برای عبارت :

عرق تویی چهار لیتری

 
 
 
فراموشت می کنم
 
زخمی ام کردی که از شعرم بگریزی
اما
سر در گمی هنوز در پیچیده ترین
استعاره هاش
افسوس
که از واژه ها بیرون نخواهی رفت
و قرن ها در زنجیر شعرم خواهی ماند
زخمی ام کردی که از شعرم بگریزی
اما
هزاران آه.
که من به انتهای زیبایی چشمانت
رسیده ام
و قرن هاست دفتر شعرم را بسته ام
اما تو
در تلاشی هنوز.


 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها