عوین حاجی آقاپور

نتایج جستجو برای عبارت :

عوین حاجی آقاپور

وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که:
فقط فرزندان فرهنگیان می‌توانند وارد دانشگاه تربیت معلّم شوند؛
فقط فرزندان نظامیان می‌توانند در برخی رشته‌های دانشگاه افسری تحصیل کنند؛
در بسیاری موارد، فقط فامیل‌های درجۀ یک کارمندان دولت می‌توانند وام بانکی دریافت کنند؛
در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، مادّۀ امتحانی زبان انگلیسی به جای سؤالات تخصّصی هر رشته -که داوطلبان 4 یا 6 سال یا بیشتر در دانشگاه با آن سروکار داشت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها