عکسهای ندا درسریال دلدار

نتایج جستجو برای عبارت :

عکسهای ندا درسریال دلدار

آیا اسلام سبب عقب افتادگی ماست؟
خوابیدن بر سمت راست بدن

یک رومه نگار به یکی از کشور های پیشرفته، سفر می کند  ، وبرای تهیه خبر به بیمارستان نزد دکتر ها می رود.
یکی از دکتر ها از او می پرسد که شما مسلمانید؟
در جواب می گوید.؛ بله ولی ای کاش نبودم.
از مسلمان بودنش شرم داشت❗️
دکتر پرسید چرا❓
گفت: این اسلام ومسلمانیت است که مانع پیشرفت علم و دانش شده وما را از جهان معرفت و دانش بی نصیب کرده است!
دکتر دستش را می گیرد ومی گوید با من بیا. به طرف بخ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها