فکر نکه با این کارات تو شاه خوشگلت بونی

نتایج جستجو برای عبارت :

فکر نکه با این کارات تو شاه خوشگلت بونی

ازم میپرسه کاراتو داری انجام میدی؟ 
میگم نه و همش دارم یللی تللی میکنم. 
میگه داری تنبلی میکنیا؟ کش پیدا میکنه و تموم نمیشه ها؟ 
میگم آره یه ریزه دعوام کن که من اين خوشالی و مسخره بازی رو کنار بذارم خدایی! 
میگه خیلی یه جوریه دعوات کنم که خوشال نباشی :/ نمیخام! خوشال باش، گور بابای درس اصن! 
+ خب بعدش برام عزیز که بودی همیشه، عزیز تر میشی با اين کارات و حرفات :)) نیس کم لوسم؟! نیس نمیدونی چقدر لوسم؟! لوس ترمم میکنی پاندا با اون چشای خوشگلت :)) 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها