لوازم تولد ظروف یکبار مصرف دادور

نتایج جستجو برای عبارت :

لوازم تولد ظروف یکبار مصرف دادور

#داستانک_معنوی
این سوال و جواب میتونه راهگشا و جواب سوال خیلیا باشه
شیطان به خدا عرض کرد: من چند فقره بحث و عرض دارم ولی از اظهار او می ترسم خطاب شد مترس و سئوال کن، عرض کرد: 
من اعتراف و اقرار دارم بر اینکه خدای من قادر و عالم و حکیم است در افعال خود. او می دانست قبل از ایجاد من که چه می کنم چرا مرا خلق کرد؟ 
دوم: این که چرا مرا امر کردی بر طاعت و عبادت خود و حال آنکه از اطاعت من نفعی به تو نمی رسید و چیزی بر خدائی تو نمی افزود و از نافرمانی من چیزی ا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها