متن آهنگ وان نایت این دوبای

نتایج جستجو برای عبارت :

متن آهنگ وان نایت این دوبای

امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است.
تزویر با لباس
دیانت و تقوی به میدان می آید.
تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام
خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت
ابلیسش.
و چه خون دلها خورد علی از دست اين جماعت سر به سجود آیه خوان و به
ظاهر متدین.۩ ◄ هدیه (اختیاری) خواندن اين مطلب 14 صلوات میباشد ► ۩
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها