متن متن جالب ادامه در اتاق نشسته بودم وبه کتاب های کتاب خانه نگاه می کردم ناگهان چشمم به کتاب

نتایج جستجو برای عبارت :

متن متن جالب ادامه در اتاق نشسته بودم وبه کتاب های کتاب خانه نگاه می کردم ناگهان چشمم به کتاب

این چند روزی که اینجا نبودم و چیزی نمينوشتم چطور گذشت:
امتحانا: هفت تا امتحان بالاخره تموم شدن و بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد، احتمالا باید تا اخرین مهلت نمره ها صبر کنم تا بفهمم چه کردم این ترم. چون استادا اخرین لحظه نمره ها رو ميذارن.

سریال: این چند وقت اخیر به طرز عجیبی تو مود سریال بودم و کلی سریال دیدم، حدودا شیش هفت تا، تا جایی که واقعا مخم نکشید و برای چند روزی ميخوام کلا فیلم و سریال رو بذارم کنار.
بهترین سریال هم(مينی سریال در واقع
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها