متن مورد نظر خود را جهت جستجو اینجا بنویسید.

نتایج جستجو برای عبارت :

متن مورد نظر خود را جهت جستجو اینجا بنویسید.

وبلاگ ثبت برند:مراحل استعلام برندهای ثبت شدهبرای این منظور دو راهکار وجود دارد که به تفصیل در زیر شرح می دهیم.
در روش اول با ورود به سامانه اداره مالکیت صنعتی به آدرس اینترنتی www.iripo.ssaa.ir
و انتخاب دکمه جستجو، به صفحه جستجو وارد شده و نام و طبقه درخواستی
موردنظر خود را مشخص کنید. سپس با کلیک روی گزینه جستجو، سابقه ثبت برند
موردنظر خود را استعلام کنید.در روش دوم با وارد شدن به سامانه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir
و مراجعه به بخش آگهی های قان
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها