نظارت راهنمای آموزشی

نتایج جستجو برای عبارت :

نظارت راهنمای آموزشی

دراینجا با وظایف مهندسی تجهیزات پزشکی، بازار مهندس تجهیزات پزشکی و معرفی رشته ی مهندسی تجهیزات پزشکی می پردازیم. متصدیان
این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه
ریزی در زمینه های تجهیزاتی مراکز درمانی، آموزش چگونگی استفاده از لوازم و
تجهیزات پزشکی و تعمیر آنها، انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه بهبود
کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی ، نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها
بازدید از دستگاهها و ماشین آلات پزش
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها