هارداسان سعادت

نتایج جستجو برای عبارت :

هارداسان سعادت

#داستانک_معنوی

روزی حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد ؛
دلم میخواهد یکی از بندگان خوبت را ببینم.
خطاب آمد در صحرا برو  ؛آنجا مردی هست که در حال کشاورزی کردن است.
او از خوبان درگاه ماست.
حضرت آمد و دید مردی در حال بیل زدن و کار کردن است.
حضرت تعجب کرد که او چطور به درجه ای رسیده که
خداوند میفرماید از خوبان ماست .
از جبرییل پرسید. جبرییل عرض کرد
الان خداوند بلایی بر او نازل میکند ببین او چه میکند.

  بلایی نازل شدکه آن مرد در یک لحظه هر دو چشمش
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها