وظیفه ما در برابر پدافند سایبری

نتایج جستجو برای عبارت :

وظیفه ما در برابر پدافند سایبری

 
دو فایل pdf از کلیه لغات متوسط و مشکل کتاب زبان تخصصی (نوشته محمود علیمحمدی) جهت عرضه به دانشجویان عزیز در اختیار بنده قرار گرفته است. 
به جهت حفظ حقوق مولف از لحاظ شرعی، لطفاً هر فرد برای خود این محصول را تهیه کند و انتشار آن برای سایرین شرعاً مجاز نمی باشد.
یک فایل کلیه این لغات و معانی آنرا بصورت فشرده در سه ستون و 19 صفحه آورده و به ترتیب الفبا مرتب شده است که قیمت اصلی آن 25 هزار تومان میباشد. پیرو مذاکرات انجام شده با تولید کننده این محصول
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها