يوزر پسورد اسمارت جديد98

نتایج جستجو برای عبارت :

يوزر پسورد اسمارت جديد98

یوزر و پسورد نود سی و دویوزر و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 98یوزر و پسورد نود 32 تیر ماه 1398یوزر و پسورد های روزانه نود 32یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دویوزرنیم پسورد های نوددانلود یوزر و پسورد 6 تیر 98یوزرنیم و پسورد های نود 32 6 تیر 98دانلود رایگان پسورد نود 32یوزر پسورد نود 32 ورژن 4پسورد نود 32 رایگانیوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 7یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 4یوزرنیم پسورد نود32 ورژن 6یوزر پسورد nod32 ورژن 5یوزرنیم و پسورد nod32 ورژن 6جدیدترین یوزر و پس
یوزر و پسورد نود سی و دویوزر و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 98یوزر و پسورد نود 32 تیر ماه 1398یوزر و پسورد های روزانه نود 32یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دویوزرنیم پسورد های نوددانلود یوزر و پسورد 12 تیر 98یوزرنیم و پسورد های نود 32 12 تیر 98دانلود رایگان پسورد نود 32یوزر پسورد نود 32 ورژن 4پسورد نود 32 رایگانیوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 7یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 4یوزرنیم پسورد نود32 ورژن 6یوزر پسورد nod32 ورژن 5یوزرنیم و پسورد nod32 ورژن 6جدیدترین یوزر و
یوزر و پسورد نود سی و دویوزر و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 98یوزر و پسورد نود 32 خرداد ماه 1398یوزر و پسورد های روزانه نود 32یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دویوزرنیم پسورد های نوددانلود یوزر و پسورد 31 خرداد 98یوزرنیم و پسورد های نود 32 31 خرداد 98دانلود رایگان پسورد نود 32یوزر پسورد نود 32 ورژن 4پسورد نود 32 رایگانیوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 7یوزرنیم پسورد نود 32 ورژن 4یوزرنیم پسورد نود32 ورژن 6یوزر پسورد nod32 ورژن 5یوزرنیم و پسورد nod32 ورژن 6جدیدترین یو
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 شنبه ۸ تیر ۹۸
لایسنس نود 32:
3RFE-XK37-V486-CH4K-H79B2DN7-XNPX-D4CP-53AB-NHM6
GDXU-XJHW-KWC5-HRXB-DKDS29TH-X38D-959S-BABW-CHR2
D37M-XJ2F-V5NN-2RWR-3V74829D-X874-69RM-NRBF-FNS6
R3T8-XX8N-WMVJ-6C9K-FCH3X7G4-XRX7-526U-GUW2-PH7F
یوزر پسورد نود 32Username:TRIAL-0253001740Password:p37rxm6kfv
Username:TRIAL-0253000074Password:dnfmba6x34
Username:TRIAL-0253000075Password:754u8k98ck
Username:TRIAL-0258390272Password:cvd8p5f3fh
Username:TRIAL-0258390264Password:7b4jdcxm7h
Username:TRIAL-0258390251Password:k24a5jndj7
 
یوزر پسورد نود 32 یکشنبه 9 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398لایسنس نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398کد لایسنس آن
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 یکشنبه ۹ تیر ۹۸
لایسنس نود 32:
3RFE-XK37-V486-CH4K-H79B2DN7-XNPX-D4CP-53AB-NHM6
GDXU-XJHW-KWC5-HRXB-DKDS29TH-X38D-959S-BABW-CHR2
D37M-XJ2F-V5NN-2RWR-3V74829D-X874-69RM-NRBF-FNS6
R3T8-XX8N-WMVJ-6C9K-FCH3X7G4-XRX7-526U-GUW2-PH7F
یوزر پسورد نود 32Username:TRIAL-0253001740Password:p37rxm6kfv
Username:TRIAL-0253000074Password:dnfmba6x34
Username:TRIAL-0253000075Password:754u8k98ck
Username:TRIAL-0258390272Password:cvd8p5f3fh
Username:TRIAL-0258390264Password:7b4jdcxm7h
Username:TRIAL-0258390251Password:k24a5jndj7
 
یوزر پسورد نود 32 دوشنبه 10 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ سشنبه 11 تیر 1398لایسنس نود 32 پنج شنبه 13 تیر 1398کد لایسنس آ
 
یوزر یوزر و یوزر و پسورد یوزر و پسورد نود 32 پسورد نود 32
یوزر یوزر پسورد یوزر و پسورد جدید یوزر و پسورد جدید نود 32
پس یوزر یوزر و پس یوزر و پس نود 32 یوزر و پس جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 یوزر و پس nod32 یوزر و پسورد جدید nod32
یوزر و پسورد eset یوزر و پسورد eset جدید پسورد جدید eset
پسورد پسورد و یوزر  پسورد و یوزر نود 32 روزانه یوزر و پسورد روزانه نود32
پسورد نود سی و دو پسورد و یوزر نود 32 یوزر و پسورد جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 روزانه یوزر و پسورد روزا
 
یوزر یوزر و یوزر و پسورد یوزر و پسورد نود 32 پسورد نود 32
یوزر یوزر پسورد یوزر و پسورد جدید یوزر و پسورد جدید نود 32
پس یوزر یوزر و پس یوزر و پس نود 32 یوزر و پس جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 یوزر و پس nod32 یوزر و پسورد جدید nod32
یوزر و پسورد eset یوزر و پسورد eset جدید پسورد جدید eset
پسورد پسورد و یوزر  پسورد و یوزر نود 32 روزانه یوزر و پسورد روزانه نود32
پسورد نود سی و دو پسورد و یوزر نود 32 یوزر و پسورد جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 روزانه یوزر و پسورد روزا
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸
JD77-X6M6-7S23-MUGV-JJV8SA9D-XFW3-2HC3-UAEN-769A
84HA-XWFE-N3F5-CPHS-9UN9BM52-XSWB-TWKF-PDBE-T3V8
JWM9-XD9S-2MTD-M95H-PXSKXT3G-X942-UBXD-NGRD-H6MS
CW7C-XRHN-4BNB-MN94-UMKXSBR8-XHFB-AE58-GWC8-T8G3
 
یوزر پسورد نود 32 Username:TRIAL-0253121971Password:urkt648p8t
Username:TRIAL-0253120505Password:n66bm66256
Username:TRIAL-0253120504Password:tpxau3rhva
Username:TRIAL-0258536880Password:hj6b3rrjm2
Username:TRIAL-0258536882Password:kp5nj9cj59
Username:TRIAL-0258536895Password:87v6x2d2sr
یوزر پسورد نود 32 پنج شنبه 13 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ جمعه 14 تیر 1398لایسنس نود 32 یکشنبه 16 تیر 1398کد لایسنس آنتی ویرو
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸
JD77-X6M6-7S23-MUGV-JJV8SA9D-XFW3-2HC3-UAEN-769A
84HA-XWFE-N3F5-CPHS-9UN9BM52-XSWB-TWKF-PDBE-T3V8
JWM9-XD9S-2MTD-M95H-PXSKXT3G-X942-UBXD-NGRD-H6MS
CW7C-XRHN-4BNB-MN94-UMKXSBR8-XHFB-AE58-GWC8-T8G3
 
یوزر پسورد نود 32 Username:TRIAL-0253121971Password:urkt648p8t
Username:TRIAL-0253120505Password:n66bm66256
Username:TRIAL-0253120504Password:tpxau3rhva
Username:TRIAL-0258536880Password:hj6b3rrjm2
Username:TRIAL-0258536882Password:kp5nj9cj59
Username:TRIAL-0258536895Password:87v6x2d2sr
یوزر پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ پنج شنبه 13 تیر 1398لایسنس نود 32 15 تیر 1398کد لایسنس آنتی ویروس نود
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 پنجشنبه ۱۳ تیر ۹۸
JD77-X6M6-7S23-MUGV-JJV8SA9D-XFW3-2HC3-UAEN-769A
84HA-XWFE-N3F5-CPHS-9UN9BM52-XSWB-TWKF-PDBE-T3V8
JWM9-XD9S-2MTD-M95H-PXSKXT3G-X942-UBXD-NGRD-H6MS
CW7C-XRHN-4BNB-MN94-UMKXSBR8-XHFB-AE58-GWC8-T8G3
 
یوزر پسورد نود 32 Username:TRIAL-0253121971Password:urkt648p8t
Username:TRIAL-0253120505Password:n66bm66256
Username:TRIAL-0253120504Password:tpxau3rhva
Username:TRIAL-0258536880Password:hj6b3rrjm2
Username:TRIAL-0258536882Password:kp5nj9cj59
Username:TRIAL-0258536895Password:87v6x2d2sr
یوزر پسورد نود 32 جمعه 14 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ 15 تیر 1398لایسنس نود 32 دوشنبه 17 تیر 1398کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 جمع
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 جمعه ۷ تیر ۹۸
 
3RFE-XK37-V486-CH4K-H79B2DN7-XNPX-D4CP-53AB-NHM6
GDXU-XJHW-KWC5-HRXB-DKDS29TH-X38D-959S-BABW-CHR2
D37M-XJ2F-V5NN-2RWR-3V74829D-X874-69RM-NRBF-FNS6
R3T8-XX8N-WMVJ-6C9K-FCH3X7G4-XRX7-526U-GUW2-PH7F
 
یوزر پسورد نود 32Username:TRIAL-0253001740Password:p37rxm6kfv
Username:TRIAL-0253000074Password:dnfmba6x34
Username:TRIAL-0253000075Password:754u8k98ck
Username:TRIAL-0258390272Password:cvd8p5f3fh
Username:TRIAL-0258390264Password:7b4jdcxm7h
Username:TRIAL-0258390251Password:k24a5jndj7
لایسنس نود 32
یوزر پسورد نود 32 8 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ یکشنبه 9 تیر 1398لایسنس نود 32 سشنبه 11 تیر 1398کد لایسنس آنتی ویرو
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸
لایسنس نود 32:
JD77-X6M6-7S23-MUGV-JJV8SA9D-XFW3-2HC3-UAEN-769A
84HA-XWFE-N3F5-CPHS-9UN9BM52-XSWB-TWKF-PDBE-T3V8
JWM9-XD9S-2MTD-M95H-PXSKXT3G-X942-UBXD-NGRD-H6MS
CW7C-XRHN-4BNB-MN94-UMKXSBR8-XHFB-AE58-GWC8-T8G3
یوزر پسورد نود 32 : آپدیت نود 32 Username:TRIAL-0253121971Password:urkt648p8t
Username:TRIAL-0253120505Password:n66bm66256
Username:TRIAL-0253120504Password:tpxau3rhva
Username:TRIAL-0258536880Password:hj6b3rrjm2
Username:TRIAL-0258536882Password:kp5nj9cj59
Username:TRIAL-0258536895Password:87v6x2d2sr
 
یوزر پسورد نود 32 سشنبه 11 تیر 1398 پسورد نود 32 تاریخ چهارشنبه 12 تیر 1398لایسنس نود 32 جمعه 14 تی
پسورد یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود32
یوزرنیم نود 32 پسورزد نود 32 یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32
یوزر های نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 پسورد smart security
یوزرنیم و پسورد eset smart پسورد eset یوزرنیم و پسورد nod32 پسورد eset
یوزرنیم نود 32 پسورد نود 32 یوزر نود32 با پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32 تا تاریخ امروز
یوزرنیم نود 32 جدیدترین جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود
یوزر نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود32 جدیدترین پسو
پسورد یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود32
یوزرنیم نود 32 پسورزد نود 32 یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32
یوزر های نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 پسورد smart security
یوزرنیم و پسورد eset smart پسورد eset یوزرنیم و پسورد nod32 پسورد eset
یوزرنیم نود 32 پسورد نود 32 یوزر نود32 با پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32 تا تاریخ امروز
یوزرنیم نود 32 جدیدترین جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود
یوزر نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود32 جدیدترین پسو
پسورد یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود32
یوزرنیم نود 32 پسورزد نود 32 یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7
یوزر های نود 32 ورژن 5 یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6 پسورد smart security
یوزرنیم و پسورد eset smart پسورد eset یوزرنیم و پسورد nod32 پسورد eset
یوزرنیم نود 32 پسورد نود 32 یوزر نود32 با پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32 تا تاریخ امروز
یوزرنیم نود 32 جدیدترین ورژن 6 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود
یوزر نود 32 جدیدترین یو
پسورد یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود32
یوزرنیم نود 32 پسورزد نود 32 یوزرنیم نود 32 یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7
یوزر های نود 32 ورژن 5 یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6 پسورد smart security
یوزرنیم و پسورد eset smart پسورد eset یوزرنیم و پسورد nod32 پسورد eset
یوزرنیم نود 32 پسورد نود 32 یوزر نود32 با پسورد نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32 تا تاریخ امروز
یوزرنیم نود 32 جدیدترین ورژن 6 جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 جدیدترین یوزرنیم نود
یوزر نود 32 جدیدترین یو
یوزر یوزر و یوزر و پسورد یوزر و پسورد نود 32 پسورد نود 32
یوزر یوزر پسورد یوزر و پسورد جدید یوزر و پسورد جدید نود 32
پس یوزر یوزر و پس یوزر و پس نود 32 یوزر و پس جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 یوزر و پس nod32 یوزر و پسورد جدید nod32
یوزر و پسورد eset یوزر و پسورد eset جدید پسورد جدید eset
پسورد پسورد و یوزر  پسورد و یوزر نود 32 روزانه یوزر و پسورد روزانه نود32
پسورد نود سی و دو پسورد و یوزر نود 32 یوزر و پسورد جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 روزانه یوزر و پسورد روزانه ن
یوزر یوزرنیم یوزر نیم پس پسورد نود 32 نود 32 یوزر نود 32 پس نود 32 32
یوزر و پسورد نود 32 یوزرتیم نود 32 یوزرنیو و پسورد نود 32 نود 32 پسورد
پسورد نود 32 پس نود 32 یوزر پس نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32
یوزر nod32 یوزرنیم پسورد nod32 پسورد و یوزرنیم nod32 پسورد nod
یوزر نیم و پسورد eset nod32 پسورد نود 32 یوزرنیم و پسورد nod32
یوزرنیم جدید نود 32 و پسورد جدید نود 32 یوزر جدید نود 32 پس جدید نود 32
جدید نود 32 یوزرنیم جدید نود 32 پسورد نود 32 جدید یوزرنیم جدید nod32
نود 32 جدید nod32 new username pa
یوزر یوزر و یوزر و پسورد یوزر و پسورد نود 32 پسورد نود 32
یوزر یوزر پسورد یوزر و پسورد جدید یوزر و پسورد جدید نود 32
پس یوزر یوزر و پس یوزر و پس نود 32 یوزر و پس جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 یوزر و پس nod32 یوزر و پسورد جدید nod32
یوزر و پسورد eset یوزر و پسورد eset جدید پسورد جدید eset
پسورد پسورد و یوزر  پسورد و یوزر نود 32 روزانه یوزر و پسورد روزانه نود32
پسورد نود سی و دو پسورد و یوزر نود 32 یوزر و پسورد جدید نود 32
یوزر و پسورد nod32 روزانه یوزر و پسورد روزانه ن
یوزر یوزرنیم یوزر نیم پس پسورد نود 32 نود 32 یوزر نود 32 پس نود 32 32
یوزر و پسورد نود 32 یوزرتیم نود 32 یوزرنیو و پسورد نود 32 نود 32 پسورد
پسورد نود 32 پس نود 32 یوزر پس نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32
یوزر nod32 یوزرنیم پسورد nod32 پسورد و یوزرنیم nod32 پسورد nod
یوزر نیم و پسورد eset nod32 پسورد نود 32 یوزرنیم و پسورد nod32
یوزرنیم جدید نود 32 و پسورد جدید نود 32 یوزر جدید نود 32 پس جدید نود 32
جدید نود 32 یوزرنیم جدید نود 32 پسورد نود 32 جدید یوزرنیم جدید nod32
نود 32 جدید nod32 new username pa
یوزر یوزرنیم یوزر نیم پس پسورد نود 32 نود 32 یوزر نود 32 پس نود 32 32
یوزر و پسورد نود 32 یوزرتیم نود 32 یوزرنیو و پسورد نود 32 نود 32 پسورد
پسورد نود 32 پس نود 32 یوزر پس نود 32 یوزرنیم پسورد نود 32
یوزر nod32 یوزرنیم پسورد nod32 پسورد و یوزرنیم nod32 پسورد nod
یوزر نیم و پسورد eset nod32 پسورد نود 32 یوزرنیم و پسورد nod32
یوزرنیم جدید نود 32 و پسورد جدید نود 32 یوزر جدید نود 32 پس جدید نود 32
جدید نود 32 یوزرنیم جدید نود 32 پسورد نود 32 جدید یوزرنیم جدید nod32
نود 32 جدید nod32 new username pa
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 پنجشنبه ۶ تیر ۹۸
لایسنس نود 32 :
 
S2MG-XH6M-A2CX-FMVW-HUTRVA7M-X7W7-EGS6-PGAB-TF64
4JXX-X7W9-J4KE-7J4M-6J4VAK97-XKWH-K8PR-G5R3-MJMT
GNTP-XJ4P-34E8-R82G-HN5HA6W3-XBSX-CEN3-FRF8-8H5A
PU8P-XBBD-W2BS-WW7B-2S6FNAFK-X7CJ-7E8J-FAVT-E33M
 
یوزر پسورد نود 32
Username:TRIAL-0252864932Password:3afd7ctj6s
Username:TRIAL-0252864159Password:rkjrubacst
Username:TRIAL-0252864164Password:36k4cx4mmt
Username:TRIAL-02582385Password:vmrt3jup2b
Username:TRIAL-0258238512Password:udd8ckr43t
Username:TRIAL-0258238528Password:8akju3e732
 
Username:TRIAL-0252726886Password:bt3mj76cxe
Username:TRIAL-0252727903Password:d54ujkucet
Username:TRIAL-0252726885Password:84sjbn2v4j
Username:TRIAL-0258084033Passw
F9KT-XGF3-VD5V-3TG2-489B
TP6V-XP42-RNGV-NM7C-WF83
 
WFRU-XUH6-7MVR-4GVB-CJ9S NVM5-X3DU-J4XC-K6AH-EHDJ
N96A-XH8T-MJRW-2AW5-M8UV D38W-X2J5-49DB-7T7G-PNNR
PSDA-X24B-9JBR-U7AU-K6GA HTT3-XBJN-44G2-JKJJ-73ER
C7S3-XM7H-E5NR-C77P-KU8U 68PG-XG6R-UV7E-M324-2437
NWS3-XMC9-DTE2-HFDR-X9NH DRMR-XMFW-BSXK-B992-HW6N
JVU4-XVSK-3KD2-JP3F-UUNP HCRG-X9HD-6R8X-VP34-U7U9
D6KM-XR4T-4HU8-EE4K-7KX6 PJD3-XBDA-4SGT-DCFV-X7FC
 
یوزر پسورد نود 32
Username:TRIAL-0253370301 Password:fmux7m2fc7
Username:TRIAL-0253370300 Password:cr8ferp5u9
Username:TRIAL-0253370299 Password:ceuvsht5dm
Username:TRIAL-0258848291 Password:abcv4c5c8e
Username:TRIAL-0258849303 Password:uhfujj35vh
Username:TRIAL-0258848293 Password:nr9x9tbr44
Username:TRIAL-0253254910 Password:fxr3pskbms
Username:TRIAL-
اگر در ویندوز پسورد خود را فراموش کردید برای ورود به سیستم میتوان به روش زیر عمل کرد:
با یک لینوکس فایل system32/sethc را rename  کرده و به یک نام دیگر تغییر دهید
cp /system32/cmd.exe  sethc.exe
حال اگر 5 بار شیفت را بزنید یک cmd برایتان باز میشود
در آن اقدام به ریست پسورد یوزر نمایید
net user USERNAME NEWPASSWORD
سیستم را ریست نمایید
یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 1398
ESET NOD32 Username and Password 2019/0/27
ESET NOD32 Update Online 2019/06/27
ESET NOD32 Keys 2019/06/27
یوزر و پسورد نود سی و دو
یوزر و پسورد نود 32 تیر ماه 98
یوزر و پسورد نود 32 تیرماه 1398
یوزر و پسورد های روزانه نود 32
یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دو
یوزرنیم پسورد های نود
دانلود یوزر و پسورد تیر 98
یوزرنیم و پسورد های نود 32 تیر 98
دانلود رایگان پسورد نود 32
یوزر پسورد نود 32 ورژن 4
پسورد نود 32 رایگان
یوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 4
یوزرنیم پس
یوزرنیم و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398
ESET NOD32 Username and Password 2019/07/03
ESET NOD32 Update Online 2019/07/03
ESET NOD32 Keys 2019/07/03
یوزر و پسورد نود سی و دو
یوزر و پسورد نود 32 تیر ماه 98
یوزر و پسورد نود 32 تیرماه 1398
یوزر و پسورد های روزانه نود 32
یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دو
یوزرنیم پسورد های نود
دانلود یوزر و پسورد تیر 98
یوزرنیم و پسورد های نود 32 تیر 98
دانلود رایگان پسورد نود 32
یوزر پسورد نود 32 ورژن 4
پسورد نود 32 رایگان
یوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 4
یوزرنیم
یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 1398
ESET NOD32 Username and Password 2019/06/21
ESET NOD32 Update Online 2019/06/21
ESET NOD32 Keys 2019/06/21
یوزر و پسورد نود سی و دو
یوزر و پسورد نود 32 خرداد ماه 98
یوزر و پسورد نود 32 خرداد ماه 1398
یوزر و پسورد های روزانه نود 32
یوزرنیم و پسورد آپدیت آنلاین نود سی و دو
یوزرنیم پسورد های نود
دانلود یوزر و پسورد خرداد98
یوزرنیم و پسورد های نود 32 خرداد98
دانلود رایگان پسورد نود 32
یوزر پسورد نود 32 ورژن 4
پسورد نود 32 رایگان
یوزر و پسورد روزانه نود 32 ورژن 4
یو
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update آپدیت نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی
update برای smart security آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 آپدیت نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32
آپدیت جدید نود32 آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32
آپدیت روزانه نود 32 آپدیت روزانه nod32
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update آپدیت نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی
update برای smart security آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 آپدیت نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32
آپدیت جدید نود32 آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32
آپدیت روزانه نود 32 آپدیت روزانه nod32
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update آپدیت نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی
update برای smart security آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 آپدیت نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32
آپدیت جدید نود32 آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32
آپدیت روزانه نود 32 آپدیت روزانه nod32
Username:TRIAL-0252929036Password:mejahp47cpUsername:TRIAL-0252929039Password:thfp54v86xUsername:TRIAL-0252930475Password:86smphs29jUsername:TRIAL-0252930474Password:v5x5vxp5uhUsername:TRIAL-0252930476Password:3kfh6f6649Username:TRIAL-0252930477Password:f28fjs7adf
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.4.6,یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 6 تیر 98
Username:TRIAL-0259287946Password:7hcda2f9euUsername:TRIAL-0259287948Password:42u69u4nheUsername:TRIAL-0259287952Password:jdadfv24hcUsername:TRIAL-0259287953Password:ujpapk5epeUsername:TRIAL-0259287955Password:nvkufmj397Username:TRIAL-0259287961Password:3pmthpnbmd
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.4.12,یوزرنیم و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 12 تی
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update ورژن 4 آپدیت ورژن 5 نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی ورژن 6
update برای smart security ورژن 7 آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 ورژن 7 آپدیت نسخه 6 نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 ورژن 5 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32 ورژن 4
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32 ورژن 5
آپدیت جدید نود32 ورژن 6 آپدیت نو
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update ورژن 4 آپدیت ورژن 5 نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی ورژن 6
update برای smart security ورژن 7 آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 ورژن 7 آپدیت نسخه 6 نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 ورژن 5 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32 ورژن 4
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32 ورژن 5
آپدیت جدید نود32 ورژن 6 آپدیت نو
Username:TRIAL-0252622770Password:6822kxd39bUsername:TRIAL-0252622772Password:3ftcvbvas4Username:TRIAL-0258015102Password:hvtds348krUsername:TRIAL-0258015108Password:crepvu3pfeUsername:TRIAL-0252622775Password:v7cp73fa8nUsername:TRIAL-0258015119Password:u3f9vb9b4b
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد خرداد 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.3.31,یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 31 خر
آپ آپ دیت نود نود 32 نود 32 آپ دیت نود 32 آپدیت نود 32 آپ تو دیت نود32
آپدیت نود 32 آپدیت ایست نود 32 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی
nod32 update ورژن 4 آپدیت ورژن 5 نود32 آپدیت اسمارت سکوریتی ورژن 6
update برای smart security ورژن 7 آپدیت نود 32 آپدیت آنلاین نود 32
آپدیت آنلاین اسمارت سکوریتی نود32 ورژن 7 آپدیت نسخه 6 نود 32
آنلاین آپدیت کردن نود 32 ورژن 5 نود 32 آپدیت آنلاین نود 32 ورژن 4
آپدیت نود 32 جدید آپدیت جدید نود 32 ورژن جدید آپدیت نود 32 ورژن 5
آپدیت جدید نود32 ورژن 6 آپدیت نو
خرید 50 فالوور(+50) فیک اینستاگرام :        250 تومان          (ایرانی) تحویل سریع - نیاز به پسورد شما
 
خرید 100 فالوور(+50) فیک اینستاگرام :       500 تومان          (ایرانی) تحویل سریع - نیاز به پسورد شما
 
خرید 200 فالوور(+50) فیک اینستاگرام :       800 تومان          (ایرانی) تحویل سریع - نیاز به پسورد شما
 
خرید 300 فالوور(+80) فیک اینستاگرام :       1000 تومان          (ایرانی) تحویل سریع - نیاز به پسورد شما
 
 
خرید 400 فالوور(+100) فیک اینستاگرام :      1500 تومان     
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/4/6کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/4/6کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/2/کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/2/26کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/1کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/7کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/13کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/19کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/25کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
کد فعال سازی نود 32 - لایسنس رایگان آنتی ویروس نود 32جدیدترین اپدیت روزانه نود 32 به تارخی امروز : 98/3/25کد و کلید و سریال برای فعالسازی و اکتیو کردن محصولات eset و فعال کردن ورژن 9 و 10 و 11 و 12 اسمارت سکوریتییوزر و پسورد 90 روزه - لایسنس بروز نود 32 و نسخه پرمیوم و اینترنت سکوریتیلایسنس
نود 32, لایسنس رایگان نود 32, لایسنس ورژن 10 نود 32, لایسنس ورژن جدید
نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود
32 ورژن 9 رایگان, لایسنس نود 32 یکساله رایگا
یوزرنیم و پسورد نود32 6 تیر 98 پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 1398 پسوردهای نود  32 98/4/6 یوزرنیم های نود 32 98/4/6 نود 32 پنجشنبه 6 تیر 1398 پسورد نود32 6 تیر98 یوزرنیم نود 32 پنجشنبه 6 تیر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 98/4/6 یوزرنیم و پسورد نود 6 تیر98 یوزرنیم و پسورد nod32 پنجشنبه 6 تیر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیرسال 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/4/6 یوزرنیم و پسورد nod32 پنجشنبه 6 تیر1398 یوزرنیم و پسورد eset به تاریخ امروز پنجشنبه 6 تیر 98 یوزرنی
یوزرنیم و پسورد نود32 12 تیر 98 پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398 پسوردهای نود  32 98/4/12 یوزرنیم های نود 32 98/4/12 نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398 پسورد نود32 12 تیر98 یوزرنیم نود 32 چهارشنبه 12 تیر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 98/4/12 یوزرنیم و پسورد نود 12 تیر98 یوزرنیم و پسورد nod32 چهارشنبه 12 تیر 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیرسال 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/4/12 یوزرنیم و پسورد nod32 چهارشنبه 12 تیر1398 یوزرنیم و پسورد eset به تاریخ امروز چهارش
 
یوزرنیم و پسورد آپدیت نود 32 پنجشنبه 6 تیر 98 پسورد آپدیت نود 32 98/4/6 آپدیت آفلاین نود 32 به تاریخ 1398/04/06 یوزرنیم و آپدیت نود 32 در تاریخ امروز پنجشنبه 98/4/6 آپدیت نود 32 6 تیر ماه 98 یوزرنیم و پسورد جدید ورژن 6 و 9 آپدیت روزانه نود 32 ورژن 5 تاریخ 98/4/6 پسورد و یوزرنیم ورژن 7 نود 32 و جدیدترین آپدیت ورژن 4 nod32 بروز پنجشنبه 6 تیر 1398 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی نود32 مورخ 1398/04/06
 
Username:TRIAL-0252929036Password:mejahp47cpUsername:TRIAL-0252929039Password:thfp54v86xUsername:TRIAL-0252930475Password:86smphs29jUsername:TRIAL-0
 
یوزرنیم و پسورد آپدیت نود 32 چهارشنبه 12 تیر 98 پسورد آپدیت نود 32 98/4/12 آپدیت آفلاین نود 32 به تاریخ 1398/04/12 یوزرنیم و آپدیت نود 32 در تاریخ امروز چهارشنبه 98/4/12 آپدیت نود 32 12 تیر ماه 98 یوزرنیم و پسورد جدید ورژن 6 و 9 آپدیت روزانه نود 32 ورژن 5 تاریخ 98/4/12 پسورد و یوزرنیم ورژن 7 نود 32 و جدیدترین آپدیت ورژن 4 nod32 بروز چهارشنبه 12 تیر 1398 آپدیت ایست اسمارت سکوریتی نود32 مورخ 1398/04/12
 
Username:TRIAL-0259287946Password:7hcda2f9euUsername:TRIAL-0259287948Password:42u69u4nheUsername:TRIAL-0259287952Password:jdadfv24hcUser
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | بهمن | اسفندآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست موبایل)
در صفحه ای که گراب ظاهر شده است دکمه e (به معنی رفتن به محیط ادیت و تنظیمات گراب) را بزنید:عبارت زیر را
init=/boot/bash
به انتهای خطی که با عبارت زیر شروع می‌شود بیافزایید:
linux /boot/vmlinuz . . .
و سپس دکمه های ctrl+X رابزنید:
مشاهده خواهید کرد که سل بایلا آمده است ولی با این تفاوت که FileSystem از نوع readoly است !برای خارج شدن سیستم عامل از readOnly دستور زیر را بزنید:
mount -rw -o remount /
حال سیستم عامل حالت rw داشته و میتوان پسورد را تغییر داد (یوزر فعلی ترمینال بالا آمده ،‌ بوزر رو
یوزرنیم و پسورد نود32 31 خرداد 98 پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 1398 پسوردهای نود  32 98/3/31 یوزرنیم های نود 32 98/3/31 نود 32 جمعه 31 خرداد 1398 پسورد نود32 31 خرداد 98 یوزرنیم نود 32 جمعه 31 خرداد 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 98/3/31 یوزرنیم و پسورد نود 31 خرداد 98 یوزرنیم و پسورد nod32 جمعه 31 خرداد 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد سال 98 یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 98 یوزرنیم پسورد نود 32 98/3/31 یوزرنیم و پسورد nod32 جمعه 31خرداد 1398 یوزرنیم و پسورد eset به تاریخ امروز جمعه 31 خرداد 9
Username:TRIAL-0259287946Password:7hcda2f9euUsername:TRIAL-0259287948Password:42u69u4nheUsername:TRIAL-0259287952Password:jdadfv24hcUsername:TRIAL-0259287953Password:ujpapk5epeUsername:TRIAL-0259287955Password:nvkufmj397Username:TRIAL-0259287961Password:3pmthpnbmd
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.4.12,یوزرنیم و پسورد نود 32 چهارشنبه 12 تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 12 تی
Username:TRIAL-0252929036Password:mejahp47cpUsername:TRIAL-0252929039Password:thfp54v86xUsername:TRIAL-0252930475Password:86smphs29jUsername:TRIAL-0252930474Password:v5x5vxp5uhUsername:TRIAL-0252930476Password:3kfh6f6649Username:TRIAL-0252930477Password:f28fjs7adf
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.4.6,یوزرنیم و پسورد نود 32 پنجشنبه 6 تیر 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 6 تیر 98
Username:TRIAL-0252622770Password:6822kxd39bUsername:TRIAL-0252622772Password:3ftcvbvas4Username:TRIAL-0258015102Password:hvtds348krUsername:TRIAL-0258015108Password:crepvu3pfeUsername:TRIAL-0252622775Password:v7cp73fa8nUsername:TRIAL-0258015119Password:u3f9vb9b4b
 
نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32,جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32,یوزرنیم و پسورد جدید نود 32,یوزرنیم و پسورد روزانه نود 32,یوزرنیم و پسورد نود 32 رایگان,یوزرنیم و پسورد نود 32 ب تاریخ امروز,یوزرنیم و پسورد خرداد 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 98.3.31,یوزرنیم و پسورد نود 32 جمعه 31 خرداد 1398,یوزرنیم و پسورد نود 32 31 خر
تلویزیون ال ای دی 50 اینچ اسمارت وستل ترکیه با گیرنده داخلی و یواس بی و اچ دی ام ای و وای فای هوشمند با گارانتی
قیمت : 3800000 ت

t.me/centrekala جدیدترین ها در کانال تلگرامفروشگاه اینترنتی سنترکالا centerkalla مرکز کالاها لوازم تجهیزات خانه اشپزخانه شخصی پزشکی اداری با قیمت مناسب و منصفانه
سلام دوستان عزیز اینبار بری شما ساختن پسورد لیست دلخواه تان از طریق ترموکس و اوهم از طـریق پروگرام خودم آموزش میدهم شاید سوال ایجاد شده باشه که پسورد لیست به چی دردی میخوره و یا پسورد لیست چی هست پسورد لیست فایلی هست که حاوی ملیون ها و یا هزاران پسورد هست که هکر ها با استفاده از ابزار های کرک کردن از طریق همون فایل به حساب های مردم دسترسی پیدا میکنند خب روش کار با ابزار پسورد لیست ساز افغانی طوری هست که شما  اول برنامه را داخل
آپ آپ دیت آپدیت دیت آپ نود آپدیت نود آپدیت نود 32 نود 32 آپدیت update nod32
نود نود 32 آپدیت آپدیت نود 32 ایست اسمارت آپدیت اسمارت سکوریتی
nod32 smart security update آپدیت اسمارت نود 32 آپ تو دیت نود 32
رمز نود 32 رمز ناد 32 نود 32 رمز کد نود اسمارت کد کد نود 32کد های آپدیت
رمز نود 32 کد آپدیت نود 32 رمز آپدیت آنتی ویروس نود 32 کد بروز رسان نود 32
آپدیت آپدیت نود 32 روزانه آپدیت روزانه نود32 نود 32 بصورت روزانه آپدیت
nod32 daily update آپدیت نود 32 روزانه و معتبر کد های آپدیت نود 32 روزان
آپ آپ دیت آپدیت دیت آپ نود آپدیت نود آپدیت نود 32 نود 32 آپدیت update nod32
نود نود 32 آپدیت آپدیت نود 32 ایست اسمارت آپدیت اسمارت سکوریتی
nod32 smart security update آپدیت اسمارت نود 32 آپ تو دیت نود 32
رمز نود 32 رمز ناد 32 نود 32 رمز کد نود اسمارت کد کد نود 32کد های آپدیت
رمز نود 32 کد آپدیت نود 32 رمز آپدیت آنتی ویروس نود 32 کد بروز رسان نود 32
آپدیت آپدیت نود 32 روزانه آپدیت روزانه نود32 نود 32 بصورت روزانه آپدیت
nod32 daily update آپدیت نود 32 روزانه و معتبر کد های آپدیت نود 32 روزان
آپ آپ دیت آپدیت دیت آپ نود آپدیت نود آپدیت نود 32 نود 32 آپدیت update nod32
نود نود 32 آپدیت آپدیت نود 32 ایست اسمارت آپدیت اسمارت سکوریتی
nod32 smart security update آپدیت اسمارت نود 32 آپ تو دیت نود 32
رمز نود 32 رمز ناد 32 نود 32 رمز کد نود اسمارت کد کد نود 32کد های آپدیت
رمز نود 32 کد آپدیت نود 32 رمز آپدیت آنتی ویروس نود 32 کد بروز رسان نود 32
آپدیت آپدیت نود 32 روزانه آپدیت روزانه نود32 نود 32 بصورت روزانه آپدیت
nod32 daily update آپدیت نود 32 روزانه و معتبر کد های آپدیت نود 32 روزان
آپ آپ دیت آپدیت دیت آپ نود آپدیت نود آپدیت نود 32 نود 32 آپدیت update nod32
نود نود 32 آپدیت آپدیت نود 32 ایست اسمارت آپدیت اسمارت سکوریتی
nod32 smart security update آپدیت اسمارت نود 32 آپ تو دیت نود 32
رمز نود 32 رمز ناد 32 نود 32 رمز کد نود اسمارت کد کد نود 32کد های آپدیت
رمز نود 32 کد آپدیت نود 32 رمز آپدیت آنتی ویروس نود 32 کد بروز رسان نود 32
آپدیت آپدیت نود 32 روزانه آپدیت روزانه نود32 نود 32 بصورت روزانه آپدیت
nod32 daily update آپدیت نود 32 روزانه و معتبر کد های آپدیت نود 32 روزان
در لینومس دسترسی کامل با دو روش زیر امکان پذیر است:su
نیاز به پسورد روت می‌باشد
معمولا دسترسی به یوزر روت در هیچ سازمانی صورت نمیگیرد
نمی‌توانیم متوجه شویم که یوزرهای سیستم چکار کرده اند چون همه با یوزر روت کارهایشان را انجام داده اند

sudo
در مسیر /var/log/auth.log  فعالیت های صورت گرفته لاگ می‌شود.
به دو صورت میتوان یک یوزر را sudo نماییم:
فایل /etc/sudoers
عضویت در گروه
روش اول:
فایل زیر را ادیت کرده و خط زیر را در آن قرار دهید:
# vim /etc/sudoers(or sudo visudo)behrooz ALL=(ALL) AL
سلامدوست عزیزم آقای سعادت درخواست بازیابی پسورد اینترنتشون رو داشتند.
انشالله به زودی بنا به درخواست دوستان، آموزش بخش‌های مختلف این نرم افزار رو خواهم گذاشت.
به همین خاطر براشون آپلود کردم که راحت دانلود کنه.
دانلود در ادامه مطلب.
ادامه مطلب
با سلام????
خیلی از دوستان از قبل تا الان پیام میدادن که چرا کلاس برای کرک vps و پسورد نویسی نمیزاری ؟ ????
الان تصمیم گرفتم بزارم ????????
و حالا دوره که قرار برگزار کنم به شرح زیر هست :
????آموزش کامل پسورد نویسی پرایوت و خفن
????آموزش کامل پسورد نویسی برای دیتا ها و کشور ها
???? دیتا های پرایوت و عالی
????نکته های فول پرایوت و کلیدی برای پسورد نویسی
????مستر پسورد برخی دیتا ها
????اموزش پیدا کردن دیتا پرایوت
???? پس لیست های دستنویس خودم.!
???? معرفی پورت های
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکوریتی | مردادآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش موبایل (ایست موبایل)
آپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست موبایل) تمام ورژن ها | ESET Mobile Security all version
یکشنبه – ۲۴ دی ۱۳۹۶۱۳۹۶/۱۰/۲۴الأحد – ٢۶ ربیع الثانی ١۴٣٩۱۴۳۹/۰۴/۲۶Sun
با گذشت چندین ماه از عرضه اسمارت‌واچ سامسونگ Gear S3، اکنون علاقه‌مندان به محصولات هوشمند منتظر خبرهای جدیدی در خصوص نسل جدید اسمارت‌واچ‌ و یا محصول پوشیدنی جدید این شرکت هستند. متاسفانه تا به‌امروز، اطلاعات دقیقی در خصوص این محصول که با نام احتمالی Gear S4 و یا هر اسم دیگری معرفی خواهد شد، به بیرون درز نکرده بود.
ariamtwo|سایت علم و موزیك
پسورد پروت ProQuestمخصوص دانلود پایان نامه و تزهای دکتری
ProQuest Dissertations & Theses Global
بانک پایان نامه از صدها رشته دانشگاهی از جمله رشته های مهندسی و علوم انسانی
بیش از 3٫800٫000 پایان نامه
 
برای مشاهده یوزر و پسورد به قسمت دانلود برویدپسورد برای دانلود مقالات isi
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | بهمن | اسفندآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست موبایل)
Password Depot نام نرم افزاری قدرتمند با رابط کاربری زیبا می باشد که برای مدیریت پسورد ها و رمزهای عبور ساخته شده است. شما با استفاده از آن می توانید پسوردهای اکانت های مختلف ، اطلاعات کارت اعتباری ، اطلاعات محرمانه ، اسناد و لایسنس نرم افزارهای خود را به خوبی مدیریت کنید. Password Depot با داشتن تکنولوژی رمز گذاری 2 مرحله ای ، بالاترین امنیت را برای اطلاعات شما به ارمغان می آورد. لیست پسوردهای شما 2 بار محافظت . ادامه مطلب .
منتشر شده در پی سی ورلد - دان
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | بهمن | اسفند
آپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :
ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست موبای
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | مردادآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش موبایل (ایست موبایل
اسمارت‌فون شما چگونه هک می‌شود

امروزه
طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های مجهز به وای‌فای از سوی کاربران مورد استفاده
قرار می‌گیرند. دستگاه‌هایی همچون گجت‌‌های اینترنت اشیا یا اسمارت‌فون‌ها
به منظور تسهیل امور مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. اما تنها یک اشتباه
ساده و یک بی‌دقتی باعث می‌شود تا هکرها به راحتی گوشی شما را هک کنند.
ادامه مطلب
آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 - لایسنس نود 32 : چهارشنبه 12 تیر 98Username:TRIAL-0259287923Password:24umn8chcaUsername:TRIAL-0259287924Password:hk88ffsetcUsername:TRIAL-0258628103Password:au39ukr6djUsername:TRIAL-0259287932Password:6pjfpefsufUsername:TRIAL-0259287938Password:dxuc4pt3rkUsername:TRIAL-0259287941Password:btse9futb5ARFP-X5C8-G2VA-5VGB-PT64PH5D-XKHJ-MNHA-8HJV-8SB48W6H-X659-B2UN-RW8T-6V6BRD84-XS57-NAA3-burh-AJKJNKE4-XRBK-JWXV-76WT-8WWUUG8J-XXN5-JD49-5FDN-EE4V
سورس کد آماده ساخت برنامه مدیریت پسورد برای اندروید
 
سورس کد آماده ساخت برنامه مدیریت پسورد برای اندروید
قابلیت تغییر در اکلیپس قابلیت تغییر آی ها قابلیت تغیییر عکس ها نکته:امکان وجود ارور در سورس کد یا اکلیپس شما وجود دارد .
دریافت فایل
پادشاه پسورد
یوزرنیم و پسورد آپدیت آنتی ویروس NOD32 لایسنس نود32 : چهارشنبه 12 تیر 1398Username:TRIAL-0259287946Password:7hcda2f9euUsername:TRIAL-0259287948Password:42u69u4nheUsername:TRIAL-0259287952Password:jdadfv24hcUsername:TRIAL-0259287953Password:ujpapk5epeUsername:TRIAL-0259287955Password:nvkufmj397Username:TRIAL-0259287961Password:3pmthpnbmd78FR-XNR2-UMNN-WD34-RP4X2CTV-XFK2-C2DW-2MGD-9DTP7D7G-XM64-A9PE-5P8P-46RFAF2S-XJ8P-CMRA-FCCD-XMM2HBV8-X4NS-RN2H-76XP-87B3VDSF-XBNK-DA3P-MGG7-AH59
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکوریتی | مردادآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش موبایل (ایست موبایل)
#آموزش_اختصاصی 

دوستانی که پاسخ سوال های امنیتی یا Security Questions اپل ایدی شان را ندارند ، سریعا اقدام به Sign Out کردن اپل ایدی بپردازند . روزانه تعداد بی شماری از دوستان به علت استفاده از اپل ایدی نامعتبر ضرر و زیان بزرگی را میبینند . 

⛔️ چه اپل ایدی هایی نامعتبر هستند  :

1️⃣ اپل ایدی هایی که فاقد سوال های امنیتی میباشند .
2️⃣ تعدادی از اپل ایدی های کارتی که اکثر از کشور هند وارد میشوند و پس از مدتی ، به طور ناگهانی پسورد و پاسخ سوال های امنیتی تغ
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکوریتی | مردادآپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11 و 12
ویروس کش موبایل (ایست موبایل)
تلویزیون اسمارت سامسونگ ، ال جی ، سونی و چه ویژگی هایی دارند؟What is a Smart TV? Why Should We Buy One of Themبا اختراع تلویزیون هر کسی دوست داشت یک جعبه جادویی در خانه خود داشته باشد. اوایل این دستگاه ها با تصویر سیاه و سفید روانه بازار شدند و مردم مات و مبهوت آن می شدند. با گذشت زمان و رنگی شدن تصویر بسیاری بر این باورند که پس از. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | مرداد
آپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :
ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست موبایل) تمام
آموزش هک اینستاگرام
سلام خدمت شما دوستان عزیز 
نرم افزار های لازم : اینیستا شیپ ؛ کینگ روت ؛ 
۱:دستگاه خود را با نرم افزار کینگ روت ، روت کنید 
۲: بعد از آن یوزرنیم شخص رو بزنید داخل اینیستا شیپ
نت رو خاموش کنید ، یک پسورد دلخواه بزنید ، حدود ۱۰ بار 
دکمه login رو بزنید بعد نت رو روشن کنید اینیستا شیپ
رو ببندید ، دوباره باز کنید ، حالا یوزرنیم و پسورد که خودتون ۱۰ بار زدید رو بزنید وارد بشید
استفاده نادرست به عهده خود شخص است 
کانال ما : ETIHADHACK@
 
لایسنس ، یوزرنیم و پسورد رایگان فعالسازی ایست نود32 ، اسمارت ، اینترنت و موبایل سکیوریتی | بهمن | اسفند
 
آپدیت و فعالسازی آنتی ویروس از طریق جدیدترین سریال , یوزرنیم و پسورد ها . مخصوص آنتی ویروس های زیر :
ESET MULTI-DEVICE SECURITY PACK
ضد ویروس ایست نود32 آنتی ویروس ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET NOD32 Antiviruse version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش ایست اسمارت سکیوریتی ورژن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 11 | ESET INTERNET | SMART Security version 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 و ورژن 11
ویروس کش موبایل (ایست مو
از برنامه sshpass برای ssh  زدن استفاده میشود به نحوی که در همان لحظه که ssh زده میشود، پسورد نیز خودکار و ارد شده و لاگین صورت گیرد و منتظر  وارد کردن پسورد نشود:
ابتدا آن را نصب نمایید؟:
sudo apt-get install sshpass
sudo yum install  sshpass
syntax استفاده از این برنامه (دستور به شکل زیراست):
sshpass -p PASSWORD  ssh USERNAME@IP -p port
اگر بخواهید از طریق یک سرور به سرور دوم ssh بزنید (از طریق برنامه sshpass-یعنی دراتصال هردو ssh نیاز به زدن پسورد نباشد) باید در سرور واسط برنامه sshpass نصب شده باشد و همچ
از کجا بفهمیم که تلفن همراه ردیابی می شود ؟
کاربران زیادی هستند که همیشه نگرانند گوشی شان ردیابی شود یا اینکه گوشی شان هک شده باشد. به این سوال فکر کرده اید که آیا ممکن است شما هم از دسته افرادی باشید که از راه دور گوشی شان را ردیابی می کنند و اصلا این امکان وجود دارد یا خیر؟
در دنیای دیجیتال هیچ چیزی کاملا امن نیست، حتی اسمارت‌فون‌ها. همیشه جاسوس‌های فراوانی هستند که باید نگران آن‌ها بود. هکرها یا مجرمان فضای سایبری از هیچ تلاشی برای دستیا
نکته کلی در خصوص ثبت نام در سایت ها خدمتتون عرض می گردد.
برای ساخت اکانت و ثبت نام در هر سایت، نیاز به یک یوزر نیم (آیدی دارید)
حتی المقدور سعی نمایید آیدی تمام سایتهایی که ثبت نام می کنید، یکی باشد.
این موضوع باعث می گردد که در روزهای آینده که قرار است در سایت های بیشتر ثبت نام نمایید
امکان مدیریت سایتها براتون بسیار راحتر امکانپذیر باشد.
این موضوع رو هم می تونید در خصوص پسورد بکار ببرید و یک پسورد مطمئن انتخاب کنید
و در تمامی سایت ها که اکانت
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : پنجشنبه 6 تیر 1398
 Username:TRIAL-0252929029Password:9c9cs6jf5aUsername:TRIAL-0252929030Password:3343k4dejfUsername:TRIAL-0252929031Password:paj9km5h5cUsername:TRIAL-0252929034Password:r58pm9rfk3Username:TRIAL-0258305542Password:39abc38tvhUsername:TRIAL-0252929035Password:nek32254st3MS5-XHFC-4JWH-H4XE-J8C5XPS8-XWW9-TXU2-HMMK-SMSPEAK4-X8VS-MFAV-UUJ8-944FUNKF-XUXN-97UT-HC7B-AF4J2DN8-XP4P-6XMB-NFEF-RT25AHUD-XHWK-P557-PF9V-GA7Fلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : چهارشنبه 12 تیر 1398
 Username:TRIAL-0259287923Password:24umn8chcaUsername:TRIAL-0259287924Password:hk88ffsetcUsername:TRIAL-0258628103Password:au39ukr6djUsername:TRIAL-0259287932Password:6pjfpefsufUsername:TRIAL-0259287938Password:dxuc4pt3rkUsername:TRIAL-0259287941Password:btse9futb5ARFP-X5C8-G2VA-5VGB-PT64PH5D-XKHJ-MNHA-8HJV-8SB48W6H-X659-B2UN-RW8T-6V6BRD84-XS57-NAA3-burh-AJKJNKE4-XRBK-JWXV-76WT-8WWUUG8J-XXN5-JD49-5FDN-EE4Vلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : چهارشنبه اردیبهشت 1398
 Username:TRIAL-0248695860Password:2tck5duk2rUsername:TRIAL-0248695861Password:nbfp9junjxUsername:TRIAL-0248695862Password:hed57v2tfsUsername:TRIAL-0255645174Password:4rraxnsepfUsername:TRIAL-02556452Password:u8rpvjfn8kUsername:TRIAL-0255645190Password:hdx5s56976TC9G-XPTK-8GS6-RAV3-8D3N7PBE-XGDJ-W3VG-EHB4-JJGEUHV7-XHHG-G24A-UVCK-KV6HFKM4-X3NE-MB3T-F99T-KK4FBUEE-X3SS-7AJG-55TF-HG5MDHFR-XATS-FVUJ-E9ME-G6DXلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : شنبه 25 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0252317743Password:n6mcr9j39tUsername:TRIAL-0252317744Password:m2sbjds46tUsername:TRIAL-0252317745Password:7db3fhd2mkUsername:TRIAL-0257676462Password:hp9mhhbemrUsername:TRIAL-0257676465Password:23u7vmakvjUsername:TRIAL-0252317747Password:hbdc9nbketD879-X522-6PFF-DW5A-AVKG5MG3-X3PJ-GRF6-KCG7-PCM8GFWJ-X2PM-GRGW-W38G-SF8GETRS-XFM2-DN3P-ghfg-EGCBBBJT-XMDM-WMVA-XUBB-UT3VRDSG-XPD5-PFDK-N44T-C8EXلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : جمعه 31 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0252622770Password:6822kxd39bUsername:TRIAL-0252622772Password:3ftcvbvas4Username:TRIAL-0258015102Password:hvtds348krUsername:TRIAL-0258015108Password:crepvu3pfeUsername:TRIAL-0252622775Password:v7cp73fa8nUsername:TRIAL-0258015119Password:u3f9vb9b4bDT8U-XTA8-7WBW-WBHU-8C4F9A4G-X3U3-FCX7-RW68-SP2FF44D-X563-98BX-A5S6-CE7JJCX9-X62D-TMU3-5B8S-AA8PCS2B-XVJS-P86D-8T8F-S3KVSC84-XXKW-VXJ5-DGKR-AJU6لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : دوشنبه 13 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0251763475Password:6a6ak477jmUsername:TRIAL-0251763478Password:x2j75sftajUsername:TRIAL-0251763479Password:2tkmv5sup2Username:TRIAL-0251763480Password:mffe8f3xh3Username:TRIAL-0251763481Password:p68f7fcts7Username:TRIAL-0257040636Password:34b9kcv4js3AMA-XKW9-UPSJ-3R8C-HDHD87HD-X89J-CW7H-KKXU-4AKMW6H9-XERE-FWUX-CBCV-ME6ETBXP-XBWB-28N3-AW9F-M8A9FPE3-XX8E-N3F7-XMDG-CK25SVWJ-X3ER-P2T4-N5BR-RMBJلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
 Username:TRIAL-0249125244Password:h57x8mkkb7Username:TRIAL-0249125245Password:dx9cf6ctuhUsername:TRIAL-0256075782Password:ec9mdnr7meUsername:TRIAL-0249125246Password:2r9k9bbaf6Username:TRIAL-0256075787Password:v8xuhkh2b8Username:TRIAL-0256075791Password:md7j28s8s2EWGF-XHV8-MGXJ-MXGB-2CGRAVDM-X3UR-EU93-45ST-955DB4AA-XS3P-N2HG-CJUJ-FU45ASUN-XHD5-D836-6SXX-HHU4E9XN-X6V5-D33G-2F42-2H6TTN3R-X73T-MWHX-2PTR-M7NSلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : چهارشنبه 1 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0250627282Password:m342ux8axcUsername:TRIAL-0256375749Password:tdejm65ajaUsername:TRIAL-0256375758Password:rdhcvjjhvuUsername:TRIAL-0250627288Password:7sr7fx7ufjUsername:TRIAL-0250627289Password:kb82vmceuaUsername:TRIAL-0250627292Password:3b7uvbbb3u3W3G-XBVG-7FDU-XSUF-EF2PANSG-XU7C-3XNM-D5P3-U6S9F8TF-XGCU-8TGN-2T9H-72SM5VDU-XBM5-32DA-DBR5-GXC9M7TM-X4CA-WMTW-PEH9-A4N2RCS2-X9EJ-JHWX-W4WJ-RX6Aلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : یکشنبه 19 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0257363868Password:3bvmu9rdtxUsername:TRIAL-0252045588Password:77fe3esthkUsername:TRIAL-0257363877Password:663u4u4erdUsername:TRIAL-0252045590Password:abh4v432deUsername:TRIAL-0257364608Password:td42hjb487Username:TRIAL-0257364610Password:t9pds7fcjhFRPJ-XH9J-HH3D-KHF6-CCP9F454-XJH8-TPPW-WDBX-52B9AB53-XU5G-4R9K-2SS5-HDCSDTMP-XAJE-F85P-GHBC-8NKHTBDV-X8U7-WHCJ-SNND-4UUPEGJV-X5CK-E5XN-V99S-HPMKلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32 : سه شنبه 7 خرداد 1398
 Username:TRIAL-0251492356Password:93x239vsd8Username:TRIAL-0251492358Password:ccp3537u2vUsername:TRIAL-0251492360Password:76rrchfjedUsername:TRIAL-0251492361Password:ehux5f5fumUsername:TRIAL-0251493204Password:sv45bj59dfUsername:TRIAL-0256683070Password:b8s6jfnhuhT9RA-XHKT-RHX4-6M3X-8BP9E4RJ-XXAC-UFE7-FPBR-2VA9BX3A-X366-G6BK-UVGW-PMR4EC67-XR8J-XPJ4-XMTH-3K5CG7KJ-X3SH-WPVM-BRTT-9REVG2VC-XCM4-AJ6J-6PM6-NMDGلایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزرنیم و پسورد نود 32
گاهی پیش می‌آید که یک یوزر بنا بر نیاز، دستور را با مالکیت یوزر خود اجرا نماید.
در این صورت باید با یکی از روش های زیر عمل نماید:
۱− باید در داخل یوزر خود لاگین نموده و از دستور زیر برای زمان گذاری اقدام نماید
crontab -e
۲− فایل زیر را با یک ادیتور باز کرده
vim /etc/crontab
و با فرمت زیر
m  h  dom mon dow  USER    command and arguments
برای زمان گذاری اقدام نماید
۳− در مسیر زیر
/etc/cron.d/
یک فایل ایجاد کرده و با فرمت
m  h  dom mon dow  USER    command and arguments
برای زمان گذاری اقدام نماید
۴−
چند رخداد عجیب تا آینده ای نزدیک
 ۱- هند تا سال ۲۰۲۲ تبدیل به پرجمعیت‌ترین کشور جهان خواهد شد ، چین در این سال به جایگاه دوم سقوط خواهد کرد. 
 ۲- موانع ارتباط کلامی و تفاوت زبان به طور کامل از بین خواهد رفت تکنولوژی‌های جدید بلافاصله صحبت‌های فرد گوینده را به زبان فرد شنونده ترجمه می‌کنند. 
 ۳- تا سال ۲۰۲۰ پروژه ساخت مرتفع‌ترین ساختمان جهان به اتمام خواهد رسید . برج جده در عربستان سعودی به ارتفاع ۱۰۰۰ متری خواهد رسید !
۴- پسورد‌ها به طور
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 شنبه ۲۵ خرداد ۹۸
یوزرنیم:
TRIAL-0257068558
پسورد : 4kp29j3hea
Username:TRIAL-0252107205Password:sx3vmcaukv
Username:TRIAL-0252107201Password:hx386xv2tx
Username:TRIAL-0252107209Password:x5dfmks63f
Username:TRIAL-0257442974Password:uf46h7tp8h
Username:TRIAL-0257442972Password:hsbxbvsurb
Username:TRIAL-0257442962Password:vutxmn4kk8
ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
DEAS-W33H-CAKV-V39W-BEWS
بیشتر در ادامه مطلبلایسنس و یوزرنیم و پسورد رایگان NOD 32
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 جمعه ۲۴ خرداد ۹۸
یوزرنیم:
TRIAL-0257068558
پسورد : 4kp29j3hea
Username:TRIAL-0252107205Password:sx3vmcaukv
Username:TRIAL-0252107201Password:hx386xv2tx
Username:TRIAL-0252107209Password:x5dfmks63f
Username:TRIAL-0257442974Password:uf46h7tp8h
Username:TRIAL-0257442972Password:hsbxbvsurb
Username:TRIAL-0257442962Password:vutxmn4kk8
ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
DEAS-W33H-CAKV-V39W-BEWS
بیشتر در ادامه مطلبلایسنس و یوزرنیم و پسورد رایگان NOD 32
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32 یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸
یوزرنیم:
TRIAL-0257068558
پسورد : 4kp29j3hea
Username:TRIAL-0252107205Password:sx3vmcaukv
Username:TRIAL-0252107201Password:hx386xv2tx
Username:TRIAL-0252107209Password:x5dfmks63f
Username:TRIAL-0257442974Password:uf46h7tp8h
Username:TRIAL-0257442972Password:hsbxbvsurb
Username:TRIAL-0257442962Password:vutxmn4kk8
ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
DEAS-W33H-CAKV-V39W-BEWS
بیشتر در ادامه مطلبلایسنس و یوزرنیم و پسورد رایگان NOD 32
 
لایسنس نود 32 پنجشنبه 6 تیر 98 لایسنس 98/4/6 لایسنس nod32 تاریخ 98/4/6 کد لایسنس نود 32 به تاریخ پنجشنبه 6 تیر 98 کد لایسنس رایگان نود 32 به تاریخ امروز 1398/04/06 لایسنس آپدیت جدید nod32 به تاریخ پنجشنبه 6 تیرماه 1398 لایسنس روزانه نود 32 به تاریخ امروز پنجشنبه 98/4/6 کد لایسنس رایگان نود 32 ورژن 12 و 10 و 11 و 9 به روز پنجشنبه 6 تیر 98 بروزترین لایسنس نود 32 ورژن 4 و 5 پنجشنبه 6 تیر ماه 98 لایسنس رایگان و جدید با فایل لایسنس نود 32 برای دانلود بروز پنجشنبه 6 تیر 98 دانلود لایسنس ا
ژاپن است دیگر.
یک کمپانی ژاپنی جدیدا از یک محصول متفاوت در بین موبایل ها رو نمایی کرده است. Niche Phone- s یک نوع موبایل اندرویدی است در ابعاد کارت بانکی خودمان. این اسمارت فون به  پردازنده مد یا تک  مجهز شده، باتری ۵۵۰ میلی امپر ساعتی دارد. قطر ان ۶.۵ میلی متر است و وزنش حدود ۳۸ گرم. این موبایل اندروید ۴.۲ اجرا میکند و بلوتوث و LTE و خدمات 3G و تترینگ هم پشتیبانی میکند. و جالب تر  قابل حمل بودنش در کیف پول است.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها